Импресум

Оснивач и главни и одговорни уредник Новина:
РАДИША Ж. КОВАЧЕВИЋ

*
Година I, Број 1/2016.
25. фебруар 2016.

*
Цена: 300,00 динара по примерку,
за иностранство 10 ЕВРА.

*
Издавач: Новинско-издавачко и трговинско привредно
друштво „Глас Србије“ д.о.о. Краљево

*
За издавача:
Радиша Ж. Ковачевић

*
Савет ревије:
Председник Савета Проф. др Драгољуб Живковић,
чланови Савета су: академик Проф.
др Димитрије Калезић, Проф. др Радош Смиљковић,
публициста и књижевник Милан Богојевић, др Јелена Адам,
академик Проф. др Мирко Керкез, академик др Владо Стругар,
Маја Ковачевић, новинар – секретар Редакције,
Радиша Ж. Ковачевић, новинар и публици-
ста, директор и главни и одговорни уредник
„Краљевских Новина“.

*
Унос текста:
Маја Ковачевић
Срђан Ђорђевић
Дејан Матић

*
Колор припрема и прелом:
Срђан Ђорђевић

*
Адреса редакције: Ревија „Глас Србије“
36001 – Краљево, Поштански фах 3,
тел./факс: 061/294-91-44
Омладинска 31г