Захтјев за пријем

ЗАШТИТНИК ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

У ЦРНОЈ ГОРИ

н/р господину Шућку Баковићу, омбудсману

Предмет: Захтјев за пријем
Поштовани господине Баковићу,
Молимо Вас да примите делегацију Српског националног савјета Црне Горе ради кршења Уставом гарантованих и давно стечених права која су од изузетне важности за очување националног, културног и језичког идентитета српског народа у Црној Гори.

Наиме, Уставом гарантована равноправност ћириличног писма готово у потпуности је изопштена из државног и администратвиног комуницирања, што је тежак ударац очувању српског националног, културног и језичког идентитета.

Ћирилица данас у Црној Гори има статус само дозвољеног, али не и равноправног и обавезујућег писма, па су тако сви јавни натписи, називи установа, институција, школа, сви путокази, називи улица и све друго исписани латиницом. На латиници се води сва државна администрација и кооресподенција уз поптуно запостављање ћириличног писма. Уколико би се наставио овакав тренд напуштања ћирилице ње би у веома кратком времену напросто нестало са овог простора, што би био не само недопустив дискриминаторски чин према оном дијелу овдашњег становништва који то писмо доживљава као један од најважнијих чинилаца свог националног, културног, језичког и духовног идентитета, него и незапамћено насиље над историјом и културом Црне Горе.

Не постоји ниједан разлог за потискивање и напуштање ћирилице, ни историјски, ни културни, ни естетски, ни лингвистички, ни вјерски, ни техничко-технолошки. Ћирилица је била и остала једна од основних одредница нашег идентитета. Њено напуштање значи прекид са нашим културним и духовним идентитетом, односно одрицање од свог културног наслеђа. Наравно да то ми, српски народ у Црној Гори, нећемо дозволити. Стога Вам се обраћамо да Ви, као заштитник људских права и слобода, упозорите и тражите од државних институција Црне Горе да се ћирилично писмо у свим сегментима употребе равноправно третира са латиничним писмом, онако како је то постигнуто у свим земљама региона, односно бивше заједничке државе гдје се структура становништва разликује по националном, културном и вјерском саставу. Упозоравамо Вас, али и државне институције Црне Горе да уколико се употреба ћириличног писма у потпуности не уподоби са уставном одредбом о равноправности писама, ћирилице и латинице, да ћемо као организација која се бави заштитом идентитета српског народа у Црној Гори бити принуђени да се на све допустиве начине боримо за поштовање уставне одредбе, која недвосмислено свједочи да су ћирилично и латинично писмо равноправни.
С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК

ЗАШТИТНИК ЉУДСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА

У ЦРНОЈ ГОРИ

н/р господину Шућку Баковићу, омбудсману

Предмет: Захтјев за пријем
Поштовани господине Баковићу,
Молимо Вас да примите делегацију Српског националног савјета Црне Горе ради кршења Уставом гарантованих и давно стечених права која су од изузетне важности за очување националног, културног и језичког идентитета српског народа у Црној Гори.

Наиме, Уставом гарантована равноправност ћириличног писма готово у потпуности је изопштена из државног и администратвиног комуницирања, што је тежак ударац очувању српског националног, културног и језичког идентитета.

Ћирилица данас у Црној Гори има статус само дозвољеног, али не и равноправног и обавезујућег писма, па су тако сви јавни натписи, називи установа, институција, школа, сви путокази, називи улица и све друго исписани латиницом. На латиници се води сва државна администрација и кооресподенција уз поптуно запостављање ћириличног писма. Уколико би се наставио овакав тренд напуштања ћирилице ње би у веома кратком времену напросто нестало са овог простора, што би био не само недопустив дискриминаторски чин према оном дијелу овдашњег становништва који то писмо доживљава као један од најважнијих чинилаца свог националног, културног, језичког и духовног идентитета, него и незапамћено насиље над историјом и културом Црне Горе.

Не постоји ниједан разлог за потискивање и напуштање ћирилице, ни историјски, ни културни, ни естетски, ни лингвистички, ни вјерски, ни техничко-технолошки. Ћирилица је била и остала једна од основних одредница нашег идентитета. Њено напуштање значи прекид са нашим културним и духовним идентитетом, односно одрицање од свог културног наслеђа. Наравно да то ми, српски народ у Црној Гори, нећемо дозволити. Стога Вам се обраћамо да Ви, као заштитник људских права и слобода, упозорите и тражите од државних институција Црне Горе да се ћирилично писмо у свим сегментима употребе равноправно третира са латиничним писмом, онако како је то постигнуто у свим земљама региона, односно бивше заједничке државе гдје се структура становништва разликује по националном, културном и вјерском саставу. Упозоравамо Вас, али и државне институције Црне Горе да уколико се употреба ћириличног писма у потпуности не уподоби са уставном одредбом о равноправности писама, ћирилице и латинице, да ћемо као организација која се бави заштитом идентитета српског народа у Црној Гори бити принуђени да се на све допустиве начине боримо за поштовање уставне одредбе, која недвосмислено свједочи да су ћирилично и латинично писмо равноправни.

С поштовањем,

ПРЕДСЈЕДНИК
Др Момчило Вуксановић