Импресум

Оснивач и главни и одговорни уредник Новина:

РАДИША Ж.КОВАЧЕВИЋ

*
Цена: 300,00 динара по примерку,
за иностранство 10 ЕВРА.

*
Издавач: Новинско-издавачко и трговинско привредно
друштво „Глас Србије“ д.о.о. Краљево

*
За издавача:
Maja Ковачевић

*
Адреса редакције: Ревија „Глас Србије“
Омладинска 31г 36000 Краљево,
телефон: 061/217-40-33
електронска пошта: kraljevske.novine@gmail.com