НАПРЕДНИ БИЗНИС У СРБИЈИ 2018-те и АНТИНАЦИОНАЛНА ДЕКЛАРАЦИЈА ОБМАНЕ ЗЕЛЕНЕ СТРАНКЕ

Данас је петак 29. децембар или 363-ћи дан лета Господњег 2017. односно 16.
децембар по Српском (Старом или Древном) народном календару године 7527-те
од Великог потопа.

Поштовани грађани и посебно активисти еколошких организација у Србији,

У току је велика обмана коју широм Србије спроводи  прикупљајући потписе
грађана који не читају текст и нису упознати са садржајем њихове наводне
„Декларације против ГМО“.

Прочитајте текст Декларације о ГМО којом  предлаже Народној скупштини да
ДОЗВОЛИ УВОЗ И ПРОМЕТ ГМО И ПРОИЗВОДА ОД ГМО у Србији и тиме доприноси
Монсанту и другим мултинационалним корпорацијама, увозничком лобију и
иностраном ланцу хипермаркета да остварују профит на тржишту Србије које ће
им (и лобистичким антинационалним залагањем  !!!) омогућити режим који не
сме да распише референдум са питањем грађанима: Да ли сте ЗА или ПРОТИВ
увоза, узгоја, прераде и промета ГМО и производа од ГМО у Србији?

Предлогом оваквог текста Декларације о ГМО и  се сврстала међу иностране и
домаће факторе који раде на очигледну штету српске пољопривреде и
пољопривредника, српског спољнотрговинског биланса
пољопривредно-прехрамбених производа и, посебно, против здравствене
безбедности садашње и будућих генерација житеља Србије!

У својству аутора текста прве Декларације против ГМО који су једногласно
усвојили одборници Скупштине града Чачка 30. јануара 2013. године, а затим,
укључујући и текст ЗЕЛЕНИХ СРБИЈЕ ( а не и овај текст  ), закључно са 20.
децембром 2016. године и одборници у Скупштини општине Сјеница – што чини
укупно 136 општина и градова или 80,5% од укупно 169 локалних самоуправа у
Централној Србији и АП Војводини, молим ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ да не дају своје
потписе за Декларацију којом се  залаже за УВОЗ И ПРОМЕТ ГМО И ПРОИЗВОДА ОД
ГМО у Србији, а уколико су је већ потписали да захтевају од  да њихове
потписе повуку са ове антинационалне Декларације о ГМО .

Напомена: Молим све адресанте да ову моју поруку са предложеним текстом
Декларације о ГМО коју предлаже проследите свим Вашим пријатељима и мрежама
које су вам доступне!

Унапред захвалан за очекивано савезништво у активностима за СРБИЈУ БЕЗ ГМО
коју може сачувати само заједништво и слога грађана Србије!

Како радили тако нам Господ Бог помогао!

Аутор текста прве Декларације о ГМО у Србији
Проф. др Миладин М. Шеварлић

==========================

Проф. Др Миладин М. Шеварлић

Редовни профессор – у пензији, Пољопривредни факултет – Универзитет у
Београду (  <http://www.agrif.bg.ac.rs> www.agrif.bg.ac.rs )

Почасни професор Волгоградског државног аграрног универзитета, Русија (
<http://www.volgau.com> www.volgau.com )

Редовни члан Научног друштва Србије ( http://nds.edu.rs )

Редовни члан Научног друштва економиста Србије (http://nde.ekof.bg.ac.rs )

Народни посланик и члан Одбора за пољопривреду, шумарство и водопривреду (
<http://www.parlament.rs> www.parlament.rs )

Председник Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије (основан 1868.
године,  <http://www.sits.rs> www.sits.rs )

Председник Управног одбора Друштва српских домаћина (
<http://www.drustvosrpskihdoma cina.org.rs> www.drustvosrpskihdomacina.org .rs
)

Председник Републичке комисије Сусрети села Србије, Културно-просветна
заједница Србије ( http
<http://www.kultura.gov.rs/cyr /lista-ustanova/%D0%9A>
://www.kultura.gov.rs/cyr/list a-ustanova/%D0%9A )

Специјални саветник за агропривреду, Економски институт, Београд (
<http://www.ecinst.org.rs> www.ecinst.org.rs )

Члан Управног одбора Српске књижевне задруге, Београд
(https://www.facebook.com/Skza druga )

Е-пошта: Miladin <mailto:Miladin.Sevarlic@agrif .bg.ac.rs>
.Sevarlic@agrif.bg.ac.rs

Телефон: +381 63 1064025

http://www.zelenastranka.rs/pe ticija-za-usvajanje-deklaracij e-o-gmo/

PREDSEDNICI NARODNE SKUPŠTINE

Na osnovu Ustava Republike Srbije, član 107, stav 1. i Zakona o Narodnoj
Skupštini, član 40., stav 1, tačka 1) i Poslovnika Narodne skupštine, član
150. stav 1 i član 190. stav 1. podnosim

DEKLARACIJU O ZABRANI GAJENJA GENETIČKI MODIFIKOVANIH KULTURA I OBAVEZNOM
OBELEŽAVANJU PROIZVODA KOJI SADRŽE GENETIČKI MODIFIKOVANE ORGANIZME ILI
PRODUKTE NASTALE PRERADOM GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA

Narodni poslanik
mr Goran Čabradi

Na osnovu odredbi Ustava Republike Srbije (Službeni Glasnik RS, broj
98/2006) o zaštiti zdravlja stanovništva (član 90.), zaštiti životne sredine
(član 74.), i obaveštavanju javnosti (član 51.) i u skladu sa Zakonom o
genetički modifikovanim organizmima (Službeni Glasnik RS, broj 41/2009),
Narodna skupština Republike Srbije donosi:

DEKLARACIJU O ZABRANI GAJENJA GENETIČKI MODIFIKOVANIH KULTURA I OBAVEZNOM
OBELEŽAVANJU PROIZVODA KOJI SADRŽE GENETIČKI MODIFIKOVANE ORGANIZME ILI
PRODUKTE NASTALE PRERADOM GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA

1.      Narodna skupština Republike Srbije proglašava celokupnu teritoriju
Republike Srbije za teritoriju izuzetu od gajenja genetički modifikovanih
organizama (u daljem tekstu: GMO).
2.      Narodna skupština Republike Srbije stupiće u kontakt sa drugim
državama, oblastima ili posebnim teritorijama u Evropi u cilju
ustanovljavanja i proglašavanja teritorije Republike Srbije za GMO
netolerantnu, odnosno, priključivanje Evropskoj konferenciji regiona bez GMO
– European Conference of GMO – free Regions.
3.      Narodna skupština Republike Srbije zahteva potpunu i doslednu
primenu Zakona o genetički modifikovanim organizmima, objavljenu u Službenom
Glasniku Republike Srbije, broj 41/2009 (u daljem tekstu Zakon o GMO) na
celokupnoj teritoriji Republike Srbije.
4.      Narodna skupština Republike Srbije obavezuje se da, bez jasno
iskazane referendumske volje građana Republike Srbije, sa jasnim pitanjem
„Da li ste za izmenu važeće zakonske regulative u oblasti gajenja GMO na
teritoriji Republike Srbije?“, i ponuđenim odgovorima „ZA“ i „PROTIV“, neće
dozvoliti promenu Zakona o GMO, a čija bi promena mogla biti zatražena od
Vlade Republike Srbije, političkih partija ili Narodnih poslanika.
5.      Narodna skupština Republike Srbije obavezuje se da će
institucionalno pomagati sve aktivnosti usmerene u promociji i obrazovanje
poljoprivrednih proizvođača u smeru organske i klasične poljoprivredne
proizvodnje, kao i promociji korišćenja zdravstveno bezbedne hrane
stanovništvu Srbije.
6.      Narodna skupština republike Srbije obavezuje se da će putem svog
institucionalnog statusa uticati na medijske javne servise u Srbiji da
promovišu zdravstveno bezbednu hranu.
7.      Stupanjem na snagu ove Deklaracije sve opštine i gradovi na
teritoriji Republike Srbije proglašavaju regionima izuzetim od gajenja GMO,
a Narodna skupština Republike Srbije daje preporuku opštinama i gradovima da
se priključe Evropskoj konferenciji regiona bez GMO – European Conference of
GMO – free Regions.
8.      Narodna skupština Republike Srbije zahteva od Vlade Republike Srbije
da u roku od 90 dana izradi poseban Pravilnik o načinu obeležavanja
proizvoda koje su izrađeni od GMO, ili sadrže GMO u komponentama proizvoda,
u bilo kojoj koncentraciji, svih proizvoda, za koje postoje uvozne dozvole,
pri čemu obeležavanje mora biti nedvosmisleno, jasno i vidljivo.
9.      Narodna skupština Republike Srbije zahteva od Vlade Republike Srbije
da u roku od 180 dana izvrši izmene sve Zakonske regulative, kojom će se
sprečiti registrovanje ili uvoz novih proizvoda koji su izrađeni od GMO, ili
sadrže GMO u komponentama proizvoda.

U korist zdravlja stanovništva – Srbije bez GMO

Predsednica Narodne skupštine
Republike Srbije

Maja Gojković